Fråga från Fredrik i Linköping:

Jag planerar en tillbyggnad i vinkel ut från befintligt hus. Utbyggnaden är på 50kvm. Nuvarande hus är ett enplanshus med källare. Tillbyggnaden skall byggas på gjuten platta i markplan (ingen källare). Är det troligt att det kommer behövas pålas eller kompensationsutgrävas för utbyggnaden? Marken på tomten består av lerjord.

Svar från Micke:

tillbyggnad på ett enplans hus redigerad

Hej

Ifall grunden behöver pålas beror på kvalitén på marken du bygger. Här kan man ibland få information om markförhållandena för området av kommunen. Är de andra husen i området pålade. Är det inga andra hus i området som är pålade är det troligtvis inga problem. Är du osäker kan du ta kontakt med en geotekniker. Det man sa tänka på är att när man bygger till en platta på mark när det befintliga huset har källare så behöver man göra en bedömning på källarväggens kvalitet för att inte riskera att trycka in väggen. Man kan minska trycket på väggen genom att gräva ur lite mer och fylla detta med några extra skivor cellplast. Då ersätter man tungt material (grus) med lättare material (cellplast)

Här är vår kalkylator för hur du kan prognosticera hur mycket det kan kosta att påla.

Beräkna cirkapris

Hälsn Micke

Fick du hjälp av denna artikel