Fråga från Tommy från Nacka

Hej, jag skulle behöva ha kontakt med firma som kan ge offert på grundläggning/pålning av en tillbyggnad på ca 55 kvm. Det är dåliga markförhållanden och cirka 6 meter till berg/fast mark. Befintligt hus är på platta och grunden anlagd på 70-talet. Redan under byggtiden så drabbades huset av sättningar som gjorde att hela plattan lutade diagonalt. Det åtgärades några år senare genom att plattan lyftes och att stödpelare gjöts på valda punkter under plattan. Allt detta skedde ca 30 år innan vi köpte huset. Vi har nu bott där sedan 2006 och det verkar inte röra sig 🙂 Men nu ska vi alltså bygga till ca 55 kvm åt det håll som bergrunden under marken lutar och utgår ifrån att pålning är enda alternativet. Vet du någon som kan hjälpa oss vidare? Har du några andra råd till oss?

Svar från Micke

Hej Tommy,

Jag har skickat dig en bra kontakt kring pålning. Hälsa dem från mig!

Med vänliga hälsningar
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel