Fråga från Göran från Södertälje

hej Micke
Vilket schaktdjup beräknar man att få på en normal betongplatta?

Har hört olika siffror från olika så undrar om du har facit?

Svar från Micke

Hej Göran,

Återkommer med svar så fort jag kan.

Till att börja med så måste all matjord bort. Normalt sett så går matjorden inte så djupt men det är mycket olika från plats till plats. Därmed kan man inte helt veta schaktdjupet innan man börjar gräva.

Om beräkning av schaktdjupet där marken är normal så kan du tänka så här.

1) Bestäm sockelhöjden. I detta exempel sätter jag den till 10 cm
2) 100 mm betongplatta+300 mm isolering + 100/200 mm makadam. 100 mm under plattan och 200 under kantbalken och vid dräneringen (dräneringsrören ligger i makadambädden utanför kantelementen). Så låt oss säga att grunden bygger 600 mm från schaktbotten.

Mao så blir schaktdjupet 600 mm – 100 mm (sockeln som skjuter upp ur marken).

Sedan finns den där dumma tjälen. För enkelhetens skull blandar vi inte in den här men ska du bygga i norrland så behöver du tjälisolera och /eller gräva djupare. Läs mer om tjäle här.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel