Fråga från ola

Vad anser du ang plint på orörd mark som mer och mer används i dag, finns ju plintar från 20-30 cm och uppåt om det är till tex mindre utbyggnader 15 -25 m2

Svar från Micke

Hej Ola,
Jag tycker plintgrunden är att föredra när man bygger på sluttande berg. Då blir grundlösningen stabil och mycket prisvärd. Alternativet är nämligen att spränga massvis för att skapa förutsättningar för en platta på mark eller krypgrund.

Att bygga med plintar på orörd mark kommer mig veterligen ur att man annars riskerar att få en ansamling av vatten i plintarnas gropar. Det är en risk med plintgrunden absolut, men samlas det vatten där har man andra problem. Dagvattenlösningen och dräneringslösningen ska ha fört bort detta vatten. Eller hur?

Så jag rekommenderar att man är noga med sin grundläggning när man ska bygga en plintgrund (samma gäller markskruv enligt mig) som inte är byggd på berg. Gäller om man byggt på orörd mark eller inte.

Så här är några saker jag direkt tänker på.

  • Vi har tjäle i Sverige, och här vill man bygga utan att behöva göra det nödvändiga markarbetet. Fuktig mark som bundit vatten och sedan fryser expanderar. Det är inte något som kanske händer utan detta är ren fysik. Det händer alltid om marken är fuktig och marken tillåts binda fukt. Konsekvensen för plintgrunden är att man vid otillräckligt markarbete riskerar sättningar om marken under och intill plinten rör sig. Det är konstigt i min värld att man då inte vill ta bort tjälfarlig mark. Men lyssna inte på mig, kontakta gärna en geotekniker som är experterna på markförhållandena för just din tomt. Man kan även konsultera de som jobbar med sättningar för rekommendationer hur de hade byggt. Ni kan få kontakter till dessa av mig.
  • Med ovan punkt sagt – se till att göra allt du kan för att få bort vatten under huset och hålla grunden torr. Dagvatten- och dräneringssystemet behöver vara korrekt utförd. Man slarvar ofta framförallt med dränering av plintgrunder. Speciellt hus som ligger i slänter behöver dräneras mer än andra plintgrunder för att skydda plintgrunden.
  • Se dessa frågor kring sättningar av plintar och bilda en egen uppfattning. Jag vet inte hur många av dessa som byggts på orörd mark. Min analys är att markarbetet ofta underskattas och blir för dåligt genomfört. Man gräver inte bort tillräckligt av tjälfarlig mark och tänker inte igenom de nödvändiga dränerings- och dagvattenlösningarna på ett bra sätt.
  • Precis som ALLA hus bör man också väga in markförhållandena på din tomt. Dvs vilka laster klarar marken av och kan du ens bygga med normala plintar eller behöver du påla ner till berg. Varför skulle man kunna hoppa över detta steget bara för at det är plintar. Alla andra hustyper behöver bra mark. Jag menar att speciellt plintgrunden behöver undersöka detta noga eftersom lasterna är mer koncentrerade till vissa punkter. För att veta huruvida din mark klarar av dina laster från plintarna behöver man ofta göra en markundersökning och ha en lastplan. Det slarvas enligt mig med båda dessa för just plintgrunden, för det ska ju inte kosta något.

Detta är min syn på saken. Man kan också hävda att jag är partisk. Detta då jag samarbetar med markentreprenörer som vill gräva massa för grunderna. Men för mig är detta ren fysik och sunt förnuft. Så tänk efter själv vad du tycker. Jag är en röst på nätet, lyssna på andra också och bilda din egen uppfattning.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel