Fråga från Urban från Göteborg

På vår tomt gjordes en markundersökning 2019 inför husbygget (vi köpte först när det var färdigt) där det genom provgropar fastslogs finnas ganska tjockt med jord/torv i översta lagret av marken. Geoteknikern projekterade att det skulle räcka med utskiftning ned till två meters djup, återfyllt med sprängsten/krossmaterial. Sedan pålades huset ändå.

Nu ska vi bygga garage i det hörn av tomten där jordlagret är som störst, ca 4m i provgropen i samma hörn. Grävarna jag varit i kontakt med vill antingen gräva bort hela jordlagret eller ha på pränt av en geotekniker att det går att göra på annat vis.

Vad jag läste vet du om några geotekniker som jobbar mot privatkund. Jag har inte hittat några själv. Skulle det gå att få offert på att en Geotekniker tittar på detta specifikt för garaget? Jag tänker att det inte blir ett så stort jobb då markundersökningen redan är gjord. Ett nytt projekterings PM för garaget borde räcka. Eller kan man anta att det inte skulle skilja särskilt mycket mot huset och köra på samma utskiftningsdjup där? Det kompliceras dock lite av att avståndet mellan garage och hus på närmsta stället är 2,17m.

Svar från Micke

Hej Urban,

Min fältgeotekniker kontakt tycker inte du behöver påla då du inte har stora laster.
Hoppas det svarade på din fråga.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel