Pump vid dränering till dagvatten

Fråga från Afaf från Örebro

Hejsan en fråga
Måste man ha pump vid dränering till dagvatten?

Svar från Micke

Hej Afaf,

Det är inte säkert att man får ansluta dräneringen till dagvattensystemet. Det borde inte vara ett problem men kolla för säkerhetsskull.
Om dräneringen ligger högre än dagvattensystemet så behöver du ingen pump. Annars behöver du en dräneringspump om du behöver lyfta upp vattnet till en högre nivå. Då kan det vara ett alternativ att istället dra det till en stenkista.

Vänliga Hälsningar
Micke