Regler skyddlock avloppsrör vid gjutning av betongplattan

Fråga från Petter från Norrköping

Hej!
Gjöt en platta för en vecka sedan. Rörmokaren har ”skyddat” avloppsrören med extrem tunn plast (nästan gladpack).
Av misstag kom det betong i ett toaavlopp då det gick rätt igenom ”skyddet”. Det spolades vatten för att få bort betong och sten. Vi kanske lyckades få bort allt! Finns det några regler att hänvisa till(tex. Boverket) att skydds-lock skall användas ? Bör jag filma rören för att kolla att allt är borta?

Svar från Micke

Hej Petter,

Jag ska kolla upp lite med mina kontakter vilka regler som gäller. Generellt så är det svårt att avkräva ansvar för denna typ av problem som nästan alltid uppstår. Min erfarenhet är att så länge entreprenören försöker rätta till de problem som uppkommer så bör man försöka vara tillmötesgående som kund. Men som du säger, om skada skett på dina avloppsrör är det oklart om entreprenören visat oaktsamhet eller inte. Personligen tycker jag att gladpack är en otillräckligt skydd. Och är det en seriös entreprenör bör de förstå det.

Rent allmänt kan man säga att när man ska gjuta sin betongplatta är det viktigt att man ser till att viktiga delar i avlopps och dräneringssystem inte täpps igen av betong som av olika skäl hamnar fel. Man bör också förstå krafterna i betongen som flyter fram när man gjuter. Det för exempelvis med sig att kantelement kan välta när man fyller på betong i kantbalken. En duktig grundbyggare vet om detta och har vidtagit åtgärder för att detta inte ska ske.

Använd bra täcklock för att skydda avloppsrören. Ge betonggjutaren och den som ska gjuta grunden mycket tydliga instruktioner om vad överbliven betong och rengöring av verktyg ska ske. Vi har själva beställt betongplattor där vi senare fått igensatta dräneringsbrunnar pga att hantverkaren tömt betongrester i dräneringsbrunnen.

Detta är ett av många exempel på praktiska problem som kan uppstå på bygget och där erfarenheten och bemötandet hos entreprenören är viktigt.

Slutligen skulle jag rekommendera dig att filma för att säkra att avloppsrören inte täppts igen.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel