Fråga från Paul

Garaget ihopbyggt delvis med huskroppen.
Garagets platta har sjunkit ca 5-7 centimeter. Behöver åtgärdas eftersom det verkar pågår.

Svar från Micke

Hej Paul,
Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska göras (för att konstatera att något behöver göras åt detta) eller om sättningen är konstaterad och man vill få in en offert för att ordna själva problemet.
Så jag tycker också du ska utreda om du har en sättning och om den är pågående eller har avstannat. Det är också lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre omständigheter (trädrötter som fanns förr men nu är borta, motorvägsbygge bredvid etc etc).
När det kommer till att konstatera sättningsskador så har jag inte ännu stött på bra besiktningsmän som vågar ge sig på sättningsskador.
Men här kan man leta. Jag har försökt men inte hittat någon (sbr.se).

Jag har däremot haft framgång med är att jobba med grundförstärkningsexperter som renoverar hus med sättningar. De ser direkt om det är en sättning eller inte och de kan enligt mig vara objektiva i bedömningen om du behöver göra något.
När man då ska välja vilken sättningsexpertis man då vill jobba med så finns det två metoder som man börjar med när man ska åtgärda en sättning. Den ena är geopolymer och den andra är pålning. Båda fungerar för det mesta men pålning är den väsentligt dyrare metoden. Jag brukar därför rekommendera att man börjar med att kontakta geopolymerföretag som får göra en bedömning. Jag har satt dig i kontakt med de jag jobbar med.
De åker runt och ”försöker rädda hus” över hela landet.

Återkom till mig oavsett hur det går så följer vi upp ditt hus så du känner att du fått hjälp. Som sagt, Stabtech är part i målet (dvs de är inte objektiva) men enligt mig är de proffs , dvs vill inte åtgärda hus som inte behöver åtgärdas.
Hoppas du får samma intryck.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS