Renovera källare - hur gör jag

Fråga från anonym

Hej Micke,
till en början tack för ditt engagemang med husgrunder.com, var får du all tid ifrån 😉

Vi håller just på och renoverar våran lilla egna hems villa i Bromma, byggd 1939. Vi har tagit bort de gamla betonggolven och grävt ner till underkant sula, inte längre. Nu skall vi börja återfylla/dränera och kommer isolera med 20cm isodränskivor för att sedan gjuta ett nytt betonggolv med golvvärme. Vi följer isodräns beskrivning och tänkte använda plattor med pka70 eftersom det inte kommer komma några bärande väggar på plattan eller bör man använda plattor med högre bärighet?
Sedan finns det olika teorier om var ett första lager geoduk (vilken typ ?) kommer, direkt mot leran eller över dränerings/utjämningslager och sedan isodränskivan. I vissa beskrivningar har jag läst att man skall/kan lägga en ålderbeständig 0,2 plasfolie för att undvika bakvänd fuktvandring på sommaren när plattan kan vara kallare än marken under?
Radon sug: en del vill ha ha folie mellan de två lagren isodrän?
Och den viktigaste frågan hur tjock skall betongplattan vara? värmerören kommer vara 16mm och vi vill använda dubbel armering. Jag har har hört mått mellan 10-15 cm. Är det bättre att göra ett 15 tjockt golv om man kan eller dumt för att man då måste värm upp för mycket platta. Eller ger sig tjockleken automatiskt med distanserna man köper men det finns väl säkert olika distanser.

Du märker, frågor efter frågor 😉
Vi gör mycket av jobben själva men kommer betala just gjutjobbet av någon som kan styra betongbilen och slodningen på rätt sätt.

Jag vore tacksam för svar och hoppas du kan reda ut några av mina frågor.

Med vänliga hälsningar

Svar från Micke

Hej ,
Tack för frågan och feedbacken 🙂

Hänvisar till denna artikel för

Isoleringsskiva
Du nämner isodrän. Varför använda isodrän. Jag tycker isodrän är bra som dräneringsskiva på källarväggar. Under en betongplatta behövs den inte. Standard i branschen är cellplast.

Geoduk
Geotextilduken har som syfte att skilja makadam från leran.

Lägga en plastfolie
Rörande att lägga en ålderbeständig 0,2 plastfolie så behövs den inte rörande fuktvandring. Cellplasten är kapillärbrytande om man lägger ut cellplastskivorna om lott. Dvs du ser till att cellplastskivorna inte släpper igenom någon ånga. 300 mm cellplast är vanligast under en betongplatta.

Radonskydd
För att stoppa radon så behöver du något typ av radonskydd. Exempelvis en radonduk.

Betongplattans tjocklek
Du kan använda en 100 mm tjock betongplatta med enkel armering. Om det är så att du vill ha dubbellarmerad betongplatta för att kunna ha en tjockare betongplatta för att det stoppar sprickor i vilken radon får svårare att komma in i huset. Då tycker jag det är bättre att använda radonskydd istället för att ösa på med armering och betong för att lösa det problemet.

Armeringsdistanser
Använd 40/50 mm armeringsdistanser om du nöjer dig med en 100 mm betongplatta.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel