Fråga från anonym från Stockholm

Hej Micke! Vi har precis blivit med hus byggt 72 med betongplatta på mark. Besiktningen krävde djupare analys vilket vi gjorde, och det uppmättes i ytterväggssyllar en FK på 18%. Syllarna är av impregnerat trä och ligger direkt på betongen. Några ingjutna balkar finns troligen inte. Lukt har inte känts av i boendemiljön men har konstaterats vid golvuppbrytandet. Utredaren föreslog att vi byter syllarna samt sätter in mekaniskt ventilerade golv. Ytan gäller ca 65 kvm och ytterväggarna utgör ca 35 m. Min fråga är om detta är en rimlig operation med tanke på förutsättningarna, och var någonstans detta kan landa prismässigt. Projektet känns oroande stort och vi är alldeles för mycket nybörjare för att våga ta itu med något som kan bli oss övermäktigt.
Vi hoppas att du har kontakt med några syll- och golvexperter du kan dela med dig av!

Svar från Micke

Hej,

Sätter dig i kontakt med mina experter inom syllbyten.

Med vänlig hälsning,
Micke

Fick du hjälp av denna artikel