Riva ett fritidshus och bygga nytt

Fråga från anonym från Mariefred

Hej!
Jag ska riva ett fritidshus och bygga nytt på samma plats ca 80 m2. Nuvarande hus har grund byggd på berg med betonghålsten. Ca 30 m2 i källaren har full ståhöjd, resterande har berg i dagen. Huset byggt på en svacka i berget. Marken (och underliggande berg) sluttar in mot huset på två sidor. Finns enkel (amatörmässig)dränering som dock har fall ut från källaren, men det är ändå fuktigt. Jag får olika råd från byggföretag och entreprenörer om grundläggning.

Några menar att det blir svårt få källare torr och förordar platta på mark. Andra menar att platta på mark passar dåligt på en sluttande bergstomt, blir t ex mycket sprängning på de sidor marken är högst och mycket uppfyllnad på de sidor marken är lägst. De senare föreslå dränering av befintlig grund som de menar blir billigare än platta på mark. Räcker denna information för att ge mig ett råd? Om inte, låt mig veta vilken kompletterande info du behöver. Tack på förhand.
Hälsningar Peter

Svar från Micke

Hej,

Om du har fuktproblem utifrån din situation så hade jag rivit alltihop och byggt nytt.
Sedan hade jag fyllt upp med makadam så du får plan yta.

I detta projekt hade jag försök få avrinning från lågpunkter i berget. Dränering på det så kommer det inte in mer vatten.

Låter som att plintar kan vara ett alternativ för dig eftersom du bygger på berg.

Vänliga Hälsningar
Micke