Sand som fyll runt pool

Fråga från Christina från Gullringen

Hej.

Vi håller på att gräva ner en pool. Den ska gjutas med torrbetong runt om ca 30 cm. Vår grävare skulle gräva ett hål som var ca 30 cm större än poolen. Han grävde (trots tydliga snören som han slet bort ett flertal gånger) 1,5-2m större hål. Vi bad honom då spara fyll (utmärkt dränerande fyll som redan fanns i hålet) vilket han inte gjorde. Detta har orsakat en rad merarbeten.

Nu har vi efter mycket om och men fått fyll. Men han har kommit med sandlådesand. Vi ska sedan gjuta en platta på detta och undrar nu, går detta att använda? Vi tänker på att sand drar åt sig fukt och är inte dränerande samt att det i sin tur ger tjälskador. Vi behöver även kunna padda ett lager med makadam på detta s k fyll för at sedan gjuta en platta på. Kommer inte plattan tryckas upp och spricka av eventuellt frusen våt sand? Vad kommer att hända när vi gör det? vad föreslår du att vi gör?

Tar bort lasset med 20 ton sand från tomten och begär nytt fyll?? Tacksam för svar.
M V H Christina

Svar från Micke

Hej Christina Hultgren,

Det stämmer INTE att sand suger fukt. Vatten rinner rätt igenom sand. Så det måste inte vara fel.
Hus som man bygger på sand har mycket goda förutsättningar för dränering exempelvis.

Matjord däremot suger fukt. Man måste gräva ner tills man inte längre har matjord. Att ha sand under en betongplatta som man sedan lagt ut dränerande material (makadam) och paddat det låter idealiskt i mina öron.

Enligt mina experter så är det till och med så bra med sand att du egentligen inte behöver någon makadam. Gällande just sandlådesand är jag inte alls säker på vad det innehåller. För att kolla hur din sand beter sig ur ett dräneringsperspektiv så kan du hälla ut några hinkar vatten på sandhögen. Försvinner vattnet direkt kommer sanden inte orsaka några problem (som inte annars hade uppkommit). Observera att dränerande material leder bort dagvatten (nederbörd). Har man högt grundvatten är det en annan sak. Där hjälper det inte att man har bra dränerande material. Då behöver man en dräneringspump och pooler är ganska känsliga för högt grundvatten.

Vänliga Hälsningar
Micke