Fråga från anonym från Malmö

Hej Micke
Tittar på tjällden poolen .
Jag läste nu i deras monteringsanvisningarna att ”Avståndet mellan bräddavlopp och pump ska vara så kort som möjligt (max 10 m)”. Vi funderade på att ha pumpen i vårt garage som är ca 15 m från poolen, är det möjligt eller tycker du då att avståndet blir för långt?

Hur sitter bräddavloppet i förhållande till trappan i poolen (helgaveltrappan) – på motsatt eller samma sida?

Svar från Micke

Hej ,

Bräddavloppet brukar placeras i motsatt ända av trappan (inloppen sitter i trappan). Det går bra att ha längre sträcka än 10 m men man kan behöva gå upp i pump och filterstorlek. Är inte så stor prisskillnad.

Dim på rören är 50 mm så dikena behöver anpassas till detta. En del väljer att lägga en isolering runt. Kan vara en ide när rören ligger i marken en längre sträcka. Rörisolering har inte vi men det kan man hitta i byggvaruhandeln. Med rörisolering blir dimensionen större och då får man anpassa diket efter det.

Ang dräneringsrör så ska det ligga makadambädden under nivån av grundens underkant dvs ovankant rör ska ligga strax under underkant grund. Vi har angett 450 mm utanför grunden men om det är ont om utrymme så kan det placeras lite närmare ca 300 mm. Det går också bra.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel