Fråga från Bo

Vår villa har satt sig åt ”höger” med någon millimeter efter värmeböljorna maj samt juli-augusti. Vi har ett stort träd intill den kortsida åt vilket huset satt sig, en teori är att trädet expanderat sina rötter p.g.a. värmen och avlägsnat vatten från jorden under huset (som står på en betong platta) och gjort jorden porösare och som följd en sättning, kan detta vara en möjlig orsak ?

Svar från Micke

Hej Bo ,

Svar ja! Det kan vara en anledning till sättningen. Denna typ av sättningar kan avstanna. Värre är det med sättningar som blir värre och värre.

Men en sättningsexpert bör kolla på det om det förvärras. Antingen väntar ni för att se om det blir värre och återkommer då eller så tar ni lite kontakter nu.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel