Fråga från Michael

Hej Micke,
och tack för en utmärkt hemsida! Jag har ett sommarhus som är byggt 1911 som har betydande problem med sättningar och rörelser, och enligt min uppfattning är det en pågående process.
Symptomen är dörrar som inte stänger, tapetsträckningar och -släpp från väggar samt viss sprickbildning i murstock, ”tryck/häng” från övervåning på murstock som syns på nedervåning, felaktigt fall på diskbänk, mm. Huset har inga andra problem från grunden i form av röta, fukt, lukt eller liknande.

Huset är i två våningar och grunden är en torpargrund av sten. Tomten är tämligen kraftigt sluttande strandtomt där marken utgörs av väldigt finkornig fd älvbotten. Dessutom förekommer en del vibrationer i fastigheten pga ökande antal tunga transporter från ett mejeri i närheten. Sannolikt bidrar alla faktorer till de pågående sättningarna/rörelserna i huset.

Jag har sett din rekommendation om grundstabilisering mha geopolymer till annan frågeställare som har problem med rörelser i torpargrund och funderar på om inte det kunde vara en möjlig ansats i detta fall också. Jag tolkar det som att det då är en operation i två steg – markstabilisering mha geopolymer och därefter åtgärder av grunden där det behövs (gjutning?) och riktning/lyft av själva huset?

Har jag tolkat åtgärderna rätt, och om så, kan du bistå med kontakt till företag som har erfarenheter av tekniken vore jag ytterst tacksam (huset är beläget i södra Dalarna)! Har jag tolkat allt helt fel och det finns andra åtgärder som vore bättre så är jag lika tacksam om du har andra förslag!

Jag bifogar lite bilder som illustrerar förutsättningarna till de problem med sättningar i sommarhuset som jag skrev om i mitt tidigare – jag har också klippt in några bilder från ett dokument jag satt samman nedan i mejlet gällande symptomen på sättningarna inifrån huset. Jag är mycket oroad av situationen och skulle vara ytterst tacksam för dina professionella råd och om möjligt kontakter till företag som har erfarenheter inom området!

Lite förklaringar till bifogade bilder:

Framsida.jpg – visar husets konstruktion och tomten som har betydande sluttning mot älven. Utmed framsidan löper en veranda och den egentliga stengrunden löper innanför/under verandan. ”Stenpelarna” som verandan vilar på i framkant är undergjutna och höjda/lyfta för ca 10-år sedan.

Stengrund under veranda.jpg – visar grunden för själva huset under verandan, marken är väldigt fin till strukturen och det har skett en del jordförflyttning från grunden över tid (marlutningen framgår inte riktigt av bilden). Sedan bilden togs har en låg ”stödmur” gjutits mot grundstenarna för att förhindra att de faller ut, gjutningen gjordes i samband med åtgärder på verandan, ovan.

Södervy. gif -en skiss som visar tvärsnitt av huset, murstock och tomtsluttning (inte skalenligt). Huset är ganska smalt i förhållande till höjden och jag tror att det kan bidra till situationen.

Min gissning är att bärigheten i marken inte är den bästa, i kombination med marklutning och möjligen vibrationer från trafik är orsak till problemen – symptom inifrån huset i några bilder nedan:

Stort tack på förhand och vänliga hälsningar!
Michael

Svar från Micke

Hej Michael ,

Hej Michael och tack för bilderna så jag kan göra en bedömning.

Det ser onekligen ut som du fått en sättning i din torpargrund utifrån bilderna du skickat.
Det är dock viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska göras eller om sättningen är konstaterad (vilket det i ditt fall ser ut att vara)och man vill få in en offert för att ordna själva problemet.

Så jag tycker också du ska utreda om du har en sättning och om den är pågående eller har avstannat. Det är också lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre omständigheter (trädrötter som fanns förr men nu är borta, motorvägsbygge bredvid etc etc).

När det kommer till att konstatera sättningsskador så har jag inte ännu stött på bra besiktningsmän som är specialiserade på sättningsskador.
Men här kan man leta. Jag har försökt men inte hittat någon.
http://sbr.se => sök besiktningsman => specialister

Jag har däremot haft framgång med är att jobba med grundförstärkningsexperter som renoverar hus med sättningar. De ser direkt om det är en sättning eller inte och de kan enligt mig vara objektiva i bedömningen om du behöver göra något.
När man då ska välja vilken sättningsexpertis man då vill jobba med så finns det två metoder som man börjar med när man ska åtgärda en sättning. Den ena är geopolymer och den andra är pålning. Båda fungerar för det mesta men pålning är den väsentligt dyrare metoden. Jag brukar därför rekommendera att man börjar med att kontakta geopolymerföretag som får göra en bedömning.

Har satt dig i kontakt med geopolymerföretag. Har även kontakt med pålningsföretag om det skulle vara så att geopolymerföretaget är lite osäker på om de kan hjälpa dig. Det jag undrar är stenarna. De skulle ju potentiellt kunna röra sig när man stärker upp grunden. Kolla detta närmre med experterna.
Återkom till mig oavsett hur det går så följer vi upp ditt hus så du känner att du fått hjälp. Som sagt, bolaget jag tipsat om är part i målet (dvs de är inte objektiva) men enligt mig är de proffs , dvs vill inte åtgärda hus som inte behöver åtgärdas.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel