Fråga från Elsa från Degerfors

Vi ska bygga ett hus som stå i gammal anrik miljö. Vi vill därför bygga i samma stil som tidigare hus, d vs vi vill att socklarna ska se ut som en torpargrund.
Jag skulle vilja veta hur det går till när man schaktar för en torpargrund i jämförelse med när man schaktar för en betongplatta.
Är det någon skillnad och hur går det till? Vad är grundläggningsdjup osv?

Svar från Micke

Hej ,

Det skiljer sig lite mellan platta på mark och krypgrund. Sen kan det också skilja sig beroende på vilken typ av krypgrund du väljer. Väljer du en isolerad krypgrund så kan du reducera grundläggningsdjupet. Det bästa är att välja ut ett krypgrundssystem som du tänkt dig och kolla upp med leverantören vad som gäller för grundläggningsdjupet på din ort. Är det någon speciell struktur du tänkt dig på sockeln?

Vänliga Hälsningar
Micke