Fråga från anonym

Jag fick frågan om jag ville bli delägare i en ny lagerfastighet . Jag tackade dock nej då markförhållandena pekade åt att pålning behövdes. Fastigheten är kring 25 x 25 meter och ligger granne med ett dämme. Där valde man en helt annan teknik. Man schaktade till en höjd på 2 meter samt packade utan att röra befintlig mark under fastigheten och lät det ligga ca 6 månader. Fastigheten är byggd idag. Vad är det för teknik, har inte läst om det någonstans?

Mvh

Svar från Micke

Hej ,

Jo, Så här tänker man.
Många av sättningarna som uppstår kommer ganska omedelbart.
Dvs huset sätter sig lite lite grann. Detta då tyngden av huset är ”nytt för marken” kan man säga. Man lastar då på med mer last på marken än huset kommer väga.

Är då markens bärighet dålig så syns det ganska tydligt.

Jag ska kolla med min geotekniker hur säker denna metod är för jag vet faktiskt inte idag. Inget jag rekommenderar utifrån det jag kan idag. Anledningen att jag är osäker på det är (förutom att jag inte är geotekniker och inte borde uttala mig utan deras input 😊) att jag är mycket osäker hur marken med denna metod påverkas av tjäle och långtidseffekterna. Alla sättningar kommer ju inte direkt.

Det ser man tydligt utifrån sättningarna som drabbat många hus sommaren 2018

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel