Fråga från Jonna från Danderyd

Tack för en bra hemsida.
Vi kommer att börja förbereda vårt arbete för bygglovet för vårt nya garage. I det har vi förstått att det är bra om man kan bilägga så kallade sektionsritningar för grunden till bygglovet.
Iallafall under tiden så att kontrollansvariga och alla därvid har det dem behöver för att sedan kunna lägga grunden. Vem tar fram sektionsritningen för grund och när görs det?

Hälsningar Jonna

Svar från Micke

Hej Jonna ,

Tack för frågan

Vad är en sektionsritning

En sektionsritning för en garagegrund har som syfte att hjälpa byggare, kommun, konstruktör, konstruktionsansvarig och för dig som köper huset att visa hur grunden ska realiseras.
Den har ett värde inte bara för bygglovet utan också för grundbyggaren som ska följa den här när man på byggplatsen ska bygga så att grunden klarar dem laster som huset utsätter grunden för.
Man kan alltså säga att en sektionsritning för en grund är detsamma som konstruktionsritning för grund, som då är samma sak som en grundritning.

Visar grunden i genomskärning

Namnet kom utav att man ritar grunden som en sektion, som en genomskärning i två dimensioner. Man visar då exempelvis hur cellplasten ligger i förhållande till armeringen, man pekar ut var armeringen ska ligga,
hur djup kantbalken är, hur dräneringen ligger, eventuell golvvärme, hur betongen gjuts ner i kantbalken och även då i betongplattan. Alla dessa saker ska vara tydlig utsatta för grundbyggarna som kommer att bygga.

Kan behövas flera sektionsritningar på en husgrund

Det blir då olika sektioner för olika delar av huset. Kantbalken har ju en sektion. Så kantbalken som då bär upp huset har då dem största lasterna och därför gjuter man kantbalken som en balk och inte som en del av betongplattan.
Dessa gjuts ihop, men den balken blir som en grundbalk som huset står på. Beroende på hur olika husets laster utsätter både grundbalken, men även inne i huset så kan det behövas fler sektionsritningar.
Här är det viktigt att man tillsammans med grundleverantören har en tydlig dialog om vilka laster som gäller för huset. För det är utifrån dessa lastberäkningar som grundleverantören sedan tar fram sektionsritningen.

Vem levererar en sektionsritning

Det finns två olika parter i detta som kan skapa grundritningar. Nummer ett är en konstruktör eller en grundleverantör, men har man lastberäkningarna utifrån huset, det vill säga hur kommer laster ner på grunden så kommer man kunna ta fram grundritningar. Detta är alltså någonting som grundtillverkaren behöver och eventuellt kommer man behöva en konstruktörs hjälp för att bedömma dem lasterna.

Här är en stor skillnad mellan tillbyggnader som man måste göra själv eller om man köper ett färdigt hus från en hustillverkare. Hustillverkarnas konstruktör har ofta räknat vad det blir för laster på en grund som därmed måste dimensioneras.
De frågorna svarar ofta hustillverkaren på, medans man inte kan svara på en tillbyggnad utan man får själv ta reda på via en konstruktör eller försöka göra det själv. Jag rekommenderar att man tar själv av grundtillverkaren då dem ofta har erfarenhet av det här.
Tillbyggnader är alltså lite komplexa på det sättet att man i princip vill ha ett vanligt hus, men det finns ingen känd lastberäkningar.

Kör grundritningen ihop med materialet och spara pengar

Om man köper sektionsritningar skilt från materialet, vilket jag rekommenderar att man inte gör, utan man borde istället börja med att kolla med grundleverantören då kan det kosta ungefär mellan 5 000-10 000 kronor att ta fram grundritningen.
Det kan alltså vara värt att låta en grundtillverkare titta på det först. Hoppas att jag svarat på frågan om vad sektionsritningar är för någonting och hur man tar fram det.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel