Fråga från Nicklas från Landskrona

Hej, jag håller på och bygger ett garage och lägger ut grunden själv.
Jag har en fråga om kantelementen – de är nästan omöjliga att få raka.
Kantelementen buktar sig. Det gör att de blir svåra att få raka. Ska det vara så?

Jag försöker spänna ihop dessa när jag sätter ihop dem och fogskummar för att täta osv. Då känner jag att grunden bygger in spänningar när jag fogskummar.

Ska det vara så.

Svar från Micke

Hej Nicklas,
Hade varit intressant med en bild?

Nej. Jag får intrycket att din fråga gäller inte bara är ett kantelement som buktat sig utan flera stycken eller rentav alla. Man kan få ut ett kantelement som har skadats eller som har produktionsfel i sig. Detta svar gäller om du känner att grundelementen du fått ut till ditt bygge beter sig på detta sätt generellt.

Kantelementen ska inte bukta av flera skäl.

Varför är det dåligt när kantelementen buktar

  • Grunden är svår att få rak. Ska kolla i HusAMA och liknande för att se exakt vad toleranserna säger men det är enligt mig INTE ok med buktande grund. De ska inte diffa många mm per meter. Ett ytskikt kan ha en liten klump betong eller liten liten tunnare betong på några cm/mm, men det ska inte bukta.
  • För att åtgärda denna buktning så behöver man pressa in grundelement och när man sammanfogar kantelementen så bygger man precis som du säger in spänningar som inte ska behöva finnas. Det kan leda till att limmet (vid pålimmade skivor) släpper eller sprickbildning i skarvarna.
  • Dessa grundelement tenderar också till att ha stora problem med hörnen om dessa är separata grundelement, sk hörnelement. Dessa ska ju så klart vara spikraka och sedan ha 90 graders vinkel. Om du inte har 90 graders vinkel så reklamera grundelementen. Då är det nästan bättre att inte ha grundelement som med ihopsatta hörn utan har hörnelement man sammanfogar på plats (se bild).
  • onödig tid på bygget. Istället för att bara ställa ut kantelementen så behöver grundbyggaren eller du som privatperson lägga onödig tid på plats.

Varför buktar vissa grundelement
Detta är en kvalitetsfråga som du absolut ska ta upp med din grundtillverkare. Jag hade reklamerat grundelementen, men av praktiska skäl, dvs på grund av superpress på bygget gör många inte det. Och de som bygger är inte de som sen ska äga huset.
Kantelement har pålimmade fiberbetongskivor eller helgjutet fiberbetongytskikt. Om detta ytlager är pålimmat eller är för tunnt så kan detta hända. Bra kvalitativa grundelement har inte detta beteende. De är dock tyngre vilket inte alla gillar.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel