Skillnad olika kantelement

Fråga från Sandra från Göteborg

Hejsan Micke,

Imponerande responstid måste jag säga. Du publicerar mycket innehåll varje dag.
Jag blir förrvirrad när jag ska välja hur jag ska bygga min grund. Jag ska gjuta en betongplatta och står inför valet att välja kantelement.
Jag har hört att det finns L-element, U-element, isolerade fiber, F-element och så vidare. Skulle du kunna beskriva vad som skiljer dessa olika kantelement?

Svar från Micke

Hej Sandra,
Tack för frågan.

Kantelement vanligt begrepp vid platta på mark

Man kan dela in skillnader mellan olika kantelement i olika typer av grundtyper, men också olika funktioner och dessutom olika tillverkningsmetodiker.
Om vi börjar med grundtyperna, gäller ju betongplatta på mark, men det finns faktiskt grundbalkar som man på något vis skulle kunna benämna som kantelement och som faktiskt relaterar till krypgrunder.
I ditt fall rör frågan betongplatta på mark som också är det vanligaste när man pratar kantelement. Annars pratar man ofta om grundelement och då kan man nog mena även krypgrunder. Det är dem olika grundtyperna.

U-element och L-element vanligast

När man pratar om kantelement betongplatta på mark pratar man ofta om att man har L-element eller U-element och det är olika typer av grundelement och kantelement för betongplattor.
Skillnaden mellan dessa är då formen och antingen ställer man ut som ett L eller så ställer man ut som ett U och dem här kantelementen ramar in hela husgrunden och ställs enligt väldigt noga ritning.
Det är yttermåtten på grunden och sedan sticker ofta fasaden ut en bit och därför är bygglov viktigt att man håller sig till. Grundelementet placeras ut enligt grundritningen som skiljer sig från fasadritningar och detta är viktigt att man tänker på det.

Man gjuter i kantbalken som ramas in av kantelementet

Har man ett U-element ser det ut som ett U och man ställer det som ett cellplast-U och då blir det plats för att hälla i betong i dessa kantelement.
Då ställer man ut dessa runtom huset för att sedan lägga cellplast innanför och då har man redan en form för att gjuta kantbalken. Uet formar då själv en form i vilken man sedan gjuter.
I den här formen lägger man även armering som gör att kantbalken inte bara får en bra tryckhållfastheten utan även att den bär längst med balken och klarar draghållfastheten på ett annat sätt.
Det skapas väldigt stora krafter inne i balken, inte bara från huset utan obalanser i lasterna gör att det skapas spänningar på annat sätt än bara tryckhållfastheten.
Betong spricker annars väldigt lätt.

L-element däremot har ingen egen form och man kan inte bara gjuta med det. Utan L-elementet har sin ram i form av cellplasten.
Cellplasten som är i form av en grundisolering formar tillsammans med L-elementet ett U, i vilken man då gjuter kantbalken.

När använda L-element respektive U-element

Vad är skillnaden mellan L-element och U-element och när använder man olika? Jo, U-element har en fast dimension som är ungefär 400 bred och den bredden kan man inte ändra då den är standardiserad.
Den vanliga dimensionerna och dem som klarar av att tillverka i fabrik blir enligt standardmått. L-element kan man däremot för bredare väggar och bredare kantbalkar skapa mer flexibelt på byggplatsen.
Det behöver alltså inte ha standarddimensioner och detta innebär alltså en skillnaden mellan dem två elementen i funktion.

Skillnad i tillverkning

När det kommer till tillverkning av dem här grundelementen finns det dels cellplast som är en del av grundelementet och som då är antingen Uet eller Let.
Sedan gjuter man också på fiberarmerad betong/fiberarmerad cement som då blir en betongputsyta som då är grundsockeln. Den grundsockeln skyddar grundmuren mot exempelvis stötar och djur.
Det är alltså viktigt att veta att cellplast kan ha olika kvaliteter, cellplastkvaliteter som då gör att den klarar olika belastning.

Sedan har vi den pågjutna fibercementen och den kan man i tillverkningsprocess göra den på två sätt. Man kan antingen gjuta den direkt på cellplasten, eller så har man en färdiggjuten cementskiva som man limmar på kantelementet.
Skillnaden mellan dem här två är ganska stor. Den ena har en större felprocent på bygget, det vill säga limmade skivor har större tendens att släppa och skapa reklamationer än gjutna.
Det är alltså inte samma kvalite och därmed inte lika bra. Det finns många som hävdar att det är exakt lika bra med limmat, men det är inte vår erfarenhet.
Jag rekommenderar pågjuten fiberarmerad betong/fiberarmerad cement som skyddar grundsockeln och inte en limmad skiva, då det limmet har visat sig att inte vara lika bra jämfört med om man gjuter direkt på.

Jag hoppas att jag lyckats förklara skillnaden mellan olika typer av kantelement.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel