Fråga från anonym från Stockholm

Hej Micke
Jag undrar hur man ska tänka när det kommer till sockelhöjden. Speciellt då i relation till markhöjden.

Svar från Micke

Hej,

Sockelhöjd är knepigt. Allt beror på.
Det är en kombination av olika saker.

  • Tycke och smak. Dvs vill du ha en grundsockel eller inte. En betongplatta är ju bra eftersom sockeln är så låg.
  • Typ av byggnad. Byggnadstypen spelar in. En källare har ofta fönster i källarväggens övre delar vilket gör att källaren får en högre sockel. Vissa äldre hus har mycket höga socklar. Ett hus utan källare på betongplatta har som jag sa innan lägre sockel.
  • Typ av projekt. Om det är en tillbyggnad vill man ofta följa det befintliga husets grund. Det påverkar valet av grundens sockelhöjd givetvis.

Men för en betongplatta – mer än 10 cm bör du ha så fasaden kommer upp från marken.

Vänliga Hälsningar
Micke