Fråga från Jan

Jag har fått en vågrät spricka på kortsidan av väggen efter att jag har dränerat huset. Jag har ett berg som ligger ca 50-100cm från väggen. Det fanns en lodrät spricka från golv till tak innan dräneringen men nu har det dykt upp en vågrät spricka som går från ena sidan till andra ca 5m. Mitt på väggen i korsar den vågräta sprickan den lodräta med ett utskjutande mått på ca 2-3mm. Kan blåbetong väggen pressas inåt på grund av att fukten har dränerats bort eller är det något annat som har gjort att vi har fått den vågräta sprickan?

Svar från Micke

Hej Jan,

Lite knepigt att avgöra för mig – orsak och verkan – utan att se det på plats och hur sprickorna går .

För att kunna hjälpa dig tänker jag att det kan vara bra att uteslutna sättningar. För visst kan man få sättningar av en dränering men det kan också vara helt åtskilt, såsom pga grundvattnet sjönk mycket förra sommaren.

När det kommer till att konstatera sättningsskador så har jag inte ännu stött på bra besiktningsmän som är specialiserade på sättningsskador. Men jag har kontakter med bra besiktningsföretag som kan det mesta. De brukar kunna peka mina besökare i rätt riktning. Jag skickar deras kontaktuppgifter till dig.

Jag har också haft framgång med är att jobba med sättningsexperter som renoverar hus med sättningar. De ser direkt om det är en sättning eller inte och de kan enligt mig vara objektiva i bedömningen om du behöver göra något.

När man då ska välja vilken sättningsexpertis man då vill jobba med så finns det två metoder som man börjar med när man ska åtgärda en sättning. Den ena är geopolymer och den andra är pålning. Båda fungerar för det mesta men pålning är den väsentligt dyrare metoden. Jag brukar därför rekommendera att man börjar med att kontakta geopolymerföretag som får göra en bedömning.

Säg till om du vill komma i kontakt med dem jag jobbar ihop med.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel