Fråga från Therese

Hej!
Tack för en informativ och intressant sida. Vi har nyligen köpt en sommarstuga. Den är byggd på krypgrund, men har en tillbyggnad (byggd för 15-20 år sedan) samt utanför det ett trädäck, som är byggt på plintar. En av plintarna på tillbyggnaden har sjunkit. Även en av de mindre plintarna till trädäcket har satt sig rejält. Vi tror kanske att ett stuprör som inte suttit rätt har gjort att vatten runnit direkt på plinten och inte letts bort från huset och att detta kan ha medfört problemet. Marken är ganska mjuk. Vi skulle vilja be någon komma och titta på konstruktionen och ge förslag på åtgärder, men vet inte vilken typ av hantverkare vi bör fråga. Vi skulle vara mycket tacksamma om du kan rekommendera någon firma i Småland (Ljungby/Alvesta/Älmhults-trakten).

Svar från Micke

Hej Therese ,

Det är viktigt att man skiljer på vem man tar in och när? Är det en sättningsutredning som ska göras (för att konstatera att något behöver göras åt detta) eller om sättningen är konstaterad och man vill få in en offert för att ordna själva problemet.
Så jag tycker också du ska utreda om du har en sättning och om den är pågående eller har avstannat. Det är också lite olika allvar beroende på om din sättning förvärras eller om den berott på yttre omständigheter (trädrötter som fanns förr men nu är borta, motorvägsbygge bredvid etc etc).
När det kommer till att konstatera sättningsskador så har jag inte ännu stött på bra besiktningsmän som är specialiserade på sättningsskador.
Jag har försökt men inte hittat någon.

Jag har däremot haft framgång med att jobba med grundförstärkningsexperter som renoverar hus med sättningar. De ser direkt om det är en sättning eller inte och de kan enligt mig vara objektiva i bedömningen om du behöver göra något.
När man då ska välja vilken sättningsexpertis man då vill jobba med så finns det två metoder som man börjar med när man ska åtgärda en sättning. Den ena är geopolymer och den andra är pålning.
Läs mer om de båda teknikerna här.

Båda fungerar för det mesta men pålning är den väsentligt dyrare metoden. Jag brukar därför rekommendera att man börjar med att kontakta geopolymerföretag som får göra en bedömning.
Kring just geopolymertekniken så har jag satt dig i kontakt med ett bolag som gjort ett mycket gott intryck på mig.

De arbetar över hela landet även om de utgår från Göteborg och Stockholm.
Återkom till mig oavsett hur det går så följer vi upp ditt hus så du känner att du fått hjälp. Som sagt, bolaget är part i målet (dvs de är inte objektiva) men enligt mig är de proffs , dvs vill inte åtgärda hus som inte behöver åtgärdas. Jag har också bra kontakter på pålning om så skulle behövas i nästa skede.
Hoppas du får samma intryck.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS