Fråga från Andrey från Gävle

Plattorna är gjutna eventuellt djupare med sockeln ca 10 cm ovan markens nivå vilket kräver extra stort markarbete för gräsmatta.
Efterlyser standardkrav för sockelns höjd över marken för enplans trähus.
Tack på förhand.

Svar från Micke

Hej Andrey,

Tack för frågan.

Det vanligaste är att man har 10-20 cm betongplatta över mark. Det är standard kan man säga.

Det finns dock inga formella standards vad jag vet men skulle jag rekommendera något så skulle jag säga 20 cm från mark till underkant träpanel för att undvika att träet blir fuktigt och tar skada.
Kantelementet bör gå ner MINST 10 cm i marken. Men som sagt, de flesta grundlägger djupare än så.

Och oavsett behöver du gå ner till schaktdjupet – detta beror på tjäldjup mm och får konsekvenser för både schaktning och tillförsel av makadam mm.

Hoppas det svarar på frågan.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel