Fråga från karolina och erik från Uppsala

Hej Micke!
Vi ska bygga två nya bostadshus bredvid varandra på lerig mark i Uppsala. (Postglacial lera med låg genomsläpplighet)

Ska vi bygga en gemensam större stenkista till båda fastigheterna eller separata? Fördelar/ Nackdelar?

Vi hade tänkt samla alla ”rör” till samma grävning, el, fiber, vatten och dagvatten (stenkista) eftersom att de är placerade längst samma sträcka (ej avlopp). Ser du något hinder för det?
Tack för svar!
mvh Karolina och Erik

Svar från Micke

Hej karolina och erik,

Att hantera entreprenaden som en entreprenad istället för att handla upp bägge är en klar fördel. Förutom det eventuella strul med vänskap och affärer som man inte ska underskatta. Annars är det ett klockrent förslag.

När det kommer till att placera båda husens stenkistor på samma ställe så är risken som jag ser det är att området du placerar stenkistorna (dagvattenkassetterna) inte kan hantera de mängderna som kan ansamlas lokalt om du inte kopplar in er på kommunala dagvattennätet i sin tur (dvs bort från stenkistorna). Då kan det vara bättre att placera dem isär faktiskt på olika ställen.

Anledningen kan vara att bara bygga en stenkista inte nödvändigtvis löser problemet. Vatteet måste sedan kunna avledas / infiltreras på något sätt. Så det är inte bara att gräva för en stenkista/dagvattenkassett och sen installera stenkistan/kassetten. Jag menar att hur vattnet sen kan ta sig därifrån är lika viktigt som själva stenkistan. En stenkista som inte har tänkts igenom utifrån ett infiltrationsförmåga perspektiv kan tvärtom leda till andra problem (konstant fuktig grund, vattensjuk gräsmatta osv). Tycker denna artikel var intressant kring det jag menar.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel