Fråga från Magnus från Täby

Hej
Det är ”bara” ett rum i källaren som det kommer in vatten när det regnar kraftigt.
Kan man lägga stenplattor (eller annat) på marken utanför det källarrummet, istället för att dränera.?
Längd ca 6 meter, bredd ca 1 meter
Källaren är inte ett permanentboende.
vänligen
Magnus

Svar från Micke

Hej Magnus,

Näe – dränering är alltid viktigt, men det kommer hjälpa att ta bort dagvattnet. Och som jag skriver i artikeln om att dränera källaren så är inte dräneringssystemet dimensionerat för att ta emot dagvatten. Dvs lutar det inte bort från huset får man stora problem på sikt, även om det är väldränerat. En av anledningarna är att dräneringsrören fungerar mha infiltration. Dvs de ska ha ett lugnt och fint flöde i sina rör. Får man för högt flöde i dessa rör sätter de igen snabbt till skillnad mot dagvattenrör som ska klara detta.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel