Fråga från anonym

Byggde hus på totalentrepenad. Ritningarna specificerade en grund med dränerande material, 15 cm makadam, 30cm cellplast och 10cm betong. Så här i efterhand har vi insett att det dränerande materialet, fyllnadsmaterialet som plattan ligger på består av stenmjöl. Vad jag förstått är detta inte alls att rekommendera då stenmjöl binder fukt, och kommer således alltid vara blött. Detta bådar inte bra för varken sättningar och problem med frost och tjäle vintertid. Detta känns väldigt olustigt, men jag har svårt att hitta några definitiva svar på huruvida det är byggfusk eller ej och om vi ska gå vidare rättsligt mot entreprenören.

Svar från Micke

Hej Maxim,

Jag kan uttala mig om vilka material som är bra (makadam och dräneringsgrus osv). Och det stämmer, jag hade inte valt stenmjöl som material. Det är för fint fördelat. Man vill ha en grövre storlek makadam 8/16 eller liknande. Möjligen lite finare på toppen så det är enkelt att jämna till.

Men att säga att du kommer få sättningar pga stenmjöl är inget jag har erfarenhet nog för att uttala mig om. Och jag har valt att hålla mig utanför denna typ av konflikter. Jag vill helst hjälpa till innan problem uppstår

Vill du dra detta vidare rekommenderar jag dig att kontakta en duktig besiktningsfirma. Har mailat dig en sådan.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS