Fråga från Joakim

Hej! Vi en dialog med en markägare om att stycka av en bit skog (ca 0,5 ha) för att göra en tomt. I norr avgränsas tomten av en grusväg och i söder av en liten bäck. Avståndet mellan vägen och bäcken varierar mellan 50 och 70 meter och vägen ligger 1-2 meter högre än bäcken. Marken intill bäcken känns fuktig medan den känns torr längre in på tomten. Tanken är att vi ska bygga ett bostadshus och ett par komplementbyggnader. Vi har också tänkt att den del av tomten som ska bli trädgård behöver höjas för att hamna i nivå med vägen. Jag har funderat på att bygga källare, dels för att kunna minska storleken på bostadshuset något och dels för att \”kompensera\” för uppfyllnad av tomten. Vi skulle behöva hjälp med rådgivning kring vad som är lämpligt att bygga och hur byggnade bör placeras, samt att göra en markundersökning (för att känna oss trygga).

Svar från Micke

Hej Joakim,

Har satt dig i kontakt med en markfirma/geoteknikfirma som kan hjälpa dig med en markundersökning

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel