Fråga från Peter från Gästrikland

Hej!
Jag undrar om det är någon risk att lägga syllen direkt mot betongplattan utan syllremsa? Iså fall, varför? Om plattan är isolerad och med golvvärme. Då borde det inte bli någon tillskjutande fukt, eller?
Man har ju sett många oisolerade källargolv med ingjutna reglar.

Med vänlig hälsning

Svar från Micke

Hej Peter,

Bra fråga!

I en perfekt värld ska det inte behövas. Och problemet var gigantiskt tidigare då tryckimpregnering var farlig i sig när gaser bildades och kunde skapa dofter som satte sig i kläder och var hälsovådliga. Därför skyddar sig folk idag mot fukt där så är görbart utan extra stora kostnader. Idag är problemet mycket mycket mindre och mer en skyddsåtgärd. Speciellt för konstruktioner som du nämner där grunden är välisolerad och du har dränerande material under plattan och god dränering. Lägg därtill att syllpapp knappt kostar något så varför chansa med denna billiga försäkring. Med syllproblematiken färskt i minne från 60-80 talet (och tidigare också) så väljer många detta och du har helt rätt att bygger du rätt behövs den inte. Läs mer om syllbyten här som är anledningen att folk vill ta det säkra före det osäkra.

Så varför försäkra sig – vad kan gå fel?

  • världen är inte perfekt ( du kanske har sett byggfuskarna)
  • betongplattan avger fukt (betong innehåller mkt vatten till en början) och många lockas att sätta syllen för snabbt
  • betong suger fukt vilket gör att ett dåligt konstruerat hus (problem med fasaden och liknande) gör att fukt/väta kan leta sig in och möter syllen om du inte har syllpapp. Där kan syllen pga dessa fel hållas blöt och ibland kan fukt stängas inne om man har otur och inte torka ut i den mån som ny fukt tillförs. Se skandalerna med enstegsfasader (där har inte syllen varit i fokus utan fasaden som sådan). Om betongplattan också står öppen under byggtiden (mer regel än undantag) och sedan snabbt byggs för kan betongen vara fuktig.
  • fukten i sverige ökar markant så konstruktioner (inte betongplattan kanske) som fungerat tidigare kan få mer problem framöver.
  • bristfällig hantering av dränerings och dagvatten kan leda till lokala skador på fastigheten då det ex står och droppar i flera år och extra mycket vid skyfall). Få fasader är helt dimensionerade för att under 20-30 år stå emot dagvatten på det sättet.
  • dåligt isolerad kantbalk av ex leca kan suga fukt in i plattan. Använd då isolerad leca istället eller isolerade kantelement

Därför förordar jag

  • användning av rostfria stålsyllar istället (jag byggde själv till – och ska bygga till snart igen och använde då stålsyll). Detta är dock en klart högre kostnad är jag medveten om.
  • att använda syllpapp vid träsyllar
  • att inte använd tryckimpregnerade syllar direkt på betongplatta då dessa under fel omständigheter kan avge gaser. Tillverkarna av tryckt virke idag använder mycket snällare tryckimpregnering idag men ska ändå undvikas med stora syllskandalerna färskt i minne. Dessa grunder var dessutom felkonstruerade så förutsättningarna idag för detta problem är oändligt mkt mindre håller jag med om (som du är inne på).

Så även om grunden inte i sig skapar problem (därför viktigt med dränerande material – makadam och kapillärbrytande skikt – cellplast) så är syllpapp en billig försäkring

Rörande oisolerade plattor och källargrunder så är dessa ingjutna reglar jätteproblem idag, speciellt om du har tryckimpregnerade trämaterial som tillåts bli blöta. Denna väta i källare uppkommer ofta pga dålig dränering eller temporärt högt grundvatten och de torkar sen inte ut ordentligt. Därav en hel bransch för ventgolv exempelvis (se ventgolv här) och renovering av dåliga konstruktioner såsom EW element/ ew grund.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS