Fråga från Roger

Hej,

Hur bör syllen placeras i förhållande till kantelementet för en villa på platta. Jag har sett att de ofta placeras nära kanten. Blir det inte ett onödigt vridmoment p.g.a. 100 mm isolering i kantbalken istället för om man placerar syllen längre in?. Vad är vanligast?
Tack för ett utmärkt frågeforum.

// Roger

Svar från Micke

Hej Roger och tack för feedbacken,

För syllens placering på kantbalken kan man ha som regel att den till 2 tredjedelar (2/3) ska monteras så den ligger ovanpå betongen. Då fördelas merparten av lasterna från väggen ner i grundens kantbalk på ett ok sätt.

Så om du har 5 cm isolering i ytterkanten av L-elementet så kan du i praktiken för en 45×145 syll lägga den längst ut i kanten av kantelementet, och du kommer ändå ha 2/3 av syllen på kantbalkens bärande delar. Har du 10 cm isolering i kantelementets ytterkant så behöver du skjuta in syllen så den hamnar mer in på kantbalken.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel