Fråga från Karlsson från Höganäs

Hej

Jag undrar varför man inte kan/ska ha tätskikt på utsida källarväggen. Man anser väl att det är 100% RF i marken och att det då alltid är mindre fuktigt på insidan och det därmed inte borde ske någon uttorkning utåt av källarväggen. Jämför ett parkeringsgarage som görs vattentätt pga högt grundvatten tex.

Funderar på att sätta tätskikt och isolering på utsida vägg och strunta i dränerande material och dräneringsrör

Svar från Micke

Hej Karlsson,

Att INTE ha dräneringsrör och dränerande material (som släpper igenom vatten och inte binder fukt, typ makadam/dräneringsgrus) förstår jag inte. Det är bra skydd för din grund och när man ändå ska isolera utsidan så känns det onödigt att inte få bort tjälfarlig mark. Och det är även positivt att göra det enkelt för vattnet att transporteras bort från huset. Att det är 100% relativ fuktighet i mark är en bra utgångspunkt som jag inte anser hänga ihop med försöken att minska risken för att marken binder fukten. Garage exemplet du nämner kräver nog även vattentät betong mig veterligen. Inte expert i frågan om uttorkning så den frågan har jag ställt till en expert på dräneringar. Uppdaterar denna fråga när jag fått svar från mina expertkontakter.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS