Fråga från Håkan från Göteborg

Min villa byggdes 94 och står delvis på berg och delvis på pålad betongplatta. Marken under är 1 m rätt sandig jord, ingen lera, och sedan hårdpackad sand innan man når berg på 0,5 – 2 m. (Gammal havsbotten)
Ytan jag skall bygga till blir 15 m2 på marken och 8 på berg (torpargrund).
Min idé var att gräva upp de 15m2 och fylla med sten.
Två tankar kring det:
Jag kan förstås inte gräva helt intill den befintliga plattan.
När jag börjat gräva upptäcker jag hur hårt och stabilt sandlagret är, kanske räcker det att lägga större sprängsten mot sandlagret och sedan fylla på med mindre uppåt, ingen pålning.
Eller måste jag påla när det andra är pålat?
mvh Håkan

Svar från Micke

Hej Håkan ,

Tack för frågan. Geoteknik är mycket knepigt. Därför har jag experter till hjälp.

Men kort kan man förklara processen så här.
1) Finns det en markundersökning. Vad säger den om tillåtna laster och markförhållandena
2) Finns det en lastplan. Vad säger den om lasterna som tillbyggnaden kommer utsätta marken för.

Lasterna från huset inklusive snölaster mm får inte vara mycket högre än vad marken tillåter. Så enkelt är det (finns andra aspekter såsom rasrisk intill floder mm men de är mer ovanliga).

När det kommer till pålning av betongplattan för tillbyggnaden som sätt att grundförstärka det kommande huset så är det inte alltid säkert att man behöver påla. Finns fler metoder såsom kompensationsgrundläggning, att undergjuta plint ner till fast botten mm.
Utan att veta något om geotekniken är det dock svårt att uttala sig vidare.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel