Fråga från anonym

Hej på dig,
En liten konstruktionsfråga. Vi har tänkt att göra en platta på mark för vår utbyggnad. Runt huset ligger det en relativt ny dränering och isodränskivor – så inga kända fuktproblem idag. Dock innebär utbyggnaden att vi sätter en platta ovanför befintlig dränering och grundisolering. Skulle det bli problem med fuktgenomslag i framtiden så har man ju svårt att åtgärda problemet (plattan är i vägen). Eller tänker jag fel här. Kan man tänka annorlunda konstruktionsmässigt?

Svar från Micke

Hej

Både ja och nej.

Ja – du bygger ju för den väggen. Bra är det ju inte.

Men jag tror egentligen inte att det ska vara några problem. Tillbyggnaden skyddar ju marken dräneringsmässigt jmf med idag. Viktigt att dagvatten tas omhand ordentligt. Med det menar jag inte bara tillbyggnadens dagvatten utan ifall det kommer det mycket vatten från slänten ovanför huset. För där kan det såklart slå igenom den väggen du ritat om det leds mycket vatten mot huset. Det hade du märkt redan idag vid kraftiga skyfall.
Så om något så kommer tillbyggnaden skydda denna vägg dräneringsmässigt. Och tillbyggnaden kommer ju ha sin egen dränering. Men försök med markentreprenören säkerställa att dagvatten från slänten ovanför din avleds så mycket som möjligt. Kanske ett dike. Detta kan man ju också göra när problem uppstår givetvis, snarare än förebyggande. Men diskutera med entreprenören jag skickat dig info om. Jag upplever dem som kompetenta på sånt här.

Ta också hjälp av Tjälldens. De kan grunder och kan ha bra input.

Men jag kan inte lova något givetvis eller gå i god för att du aldrig någonsin får problem. Så är det tyvärr.

Med Vänlig Hälsning
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel