Tillbyggnad där befintlig byggnad ej är pålad

Fråga från anonym från Älvsjö

Vi ska göra en tillbyggnad till vårt hus som byggdes på 40-talet. Befintligt hus är inte pålat och har en gång i tiden lyfts då det fått en sättning. Tillbyggnaden kommer att vara på ca 25 kvm (totalt 50kvm) Två våningar varav den ena enbart är källare.
Inga av våra grannar har pålade hus och har inte heller pålat eventuella tillbyggnader och upplever inga problem. Men nu har vi gjort en geoteknisk undersökning som rekommenderar att vi ska använda pålning av tillbyggnaden inklusive en dilationsfog då det är så dåliga markförhållanden (enbart 2 meter hård lera därefter flytande material ca 8 meter ner till berg).

Flera byggare och grävare vi prata med ställer sig frågande till om pålning verkligen behövs. Då de menar att grunderna ska följa varandra, byggas på samma sätt. Vi känner oss så förvirrade. Ska vi följa geoteknikerns rekommendation eller tror du vi kan chansa och istället göra som grannar gjort och som byggare påstår räcker.

Svar från Micke

Hej,

Detta är en komplex fråga.
Du behöver ta ett medvetet risk beslut och sedan ”leva med det”.

Mig veterligen är det så att om geoteknikern råder en att göra något så följer man det. DEtta eftersom förutsättningarna vid din tillbyggnad kan skilja sig mot marken under ditt övriga hus. Men jag skulle prata med geoteknikern om kompensationsgrundläggning. Han eller hon borde kunna avgöra om detta räcker för din grund. Kompensationsgrundläggning räcker ofta men det är till slut du som måste avgöra vilket av metoderna du väljer.

Att påla skadar inte så länge man inte bygger ihop grunderna. Dvs jag håller inte med om att grunderna ska följa varandra. Det är till en viss del direkt fel såtillvida att den ena grunden ska absolut INTE hänga på den andra. Isåfall måste båda möjligen flyta med, men var och en för sig. Det är ofrånkomligt att dessa två grunder kommer röra sig lite i förhållande till varandra och därför har man en rörelsefog emellan. Så löser du att de båda grunderna rör sig i förhållande till varandra!

Men sen kan ju också pålarna vid själva monteringen röra till marken lite när man slår ner dem i marken. Detta kan därmed leda till en sättning i marken om man inte är försiktig.

Detta är ett av de gånger jag känner att du verkligen behöver läsa avgränsningarna för mina råd. Detta är inte en lätt fråga.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel