Fråga från Lasse från Strängnäs

Tjena,
Snackade med en kille som levererar betong igår. Han berättade en sak som jag inte förstår. Stämmer det att man måste tillsätta luft i betongen för att förhindra sprickor på vintern?
Fattar inte det eftersom man ska vibrera betongen för att få bort luftbubblor.
Jag skall gjuta en platta för att sedan bygga ett uterum på, men det får avvakta till nästa år. Då ska jag täcka plattan med cellplast eller blanda in luft i betongen säger han. Jag har aldrig hört detta.
MVH: Lasse

Svar från Micke

Hej Lasse och tack för frågan,

Cementgjuteriet gör justeringar i betongen beroende på klimat med hjälp av olika tillsatser. De kan göra justeringar för att ta hänsyn till härdningstid och frostbeständighet.
Det är med andra ord inget som du ska behöva tänka på.

Det finns mängder med tillsatser till betong och den tillsatsen som de sätter till i ditt fall ska ge betongen en mer frostbeständig betong.
Tillsatsen kallas luftporbildande betong.

Tillsatsen som ger betongen denna egenskap är ofta en så kallad tensid. Genom att man skapar små små bubblor i betongen så kan vatten som finns kvar i betongen förflytta sig till dessa små små hålrum där de kan frysa utan att skada betongen. Annars riskerar betongen att spricka.

För att dessutom kunna gjuta betongplattor på vintern så behöver man använda andra tillsatser än den som gör betongen frostskyddad. Dessa kallas för acceleratorer och verkar genom att betongen under härdningen alstrar mer värme och därmed fryser inte betongen. Om man kombinerar detta med att isolera betongplattan så kan en gjutning faktiskt ske under vintertid.

När det kommer till torktid för att bygga betongplatta – se här

Hälsningar Micke