Fråga från Hans

Grävaren har fyllt gropen, 40 m2, med makadam. Nu skall jag jämna till ett finare grus som snickaren skall placera kantelementen på. Grävaren menade att det viktigaste är att lägga ut det fina gruset med hjälp av laser där kantelementen skall ligga och att se till att höjden blir exakt efter ritningen och att sedan fördela resten av gruset i mitten av grunden. Där gör det inget om det blir lite lägre. Snickaren däremot vill ha gruset jämn fördelat över hela ytan. I så fall, hur exakt skall höjden på gruset jämnas till, millimeter- eller centimeter-exakt? Vilka toleranser får en novis ha?

Svar från Micke

Hej Hans ,

Det är mycket med toleranser för en gjuten betongplatta.

Så här tänker jag för din del rent praktiskt/konstruktionsmässigt, jag lägger mig inte i er ansvarsfördelning mellan schaktare/du/snickare.

1) Det är viktigt att kantelement hamnar i våg. För väggarna står på dessa och eventuella förändringar i höjdled multipliceras uppåt i huset och skapar problem för snickarna.
2) Jag menar att om man INTE är nogrann invändigt så har för det med sig att cellplasten blir svårare att placera ut och få rätt. Det gör i sin tur att man får strul med att lägga ut denna. Sedan stämmer det ju att så länge makadamen är bra packad så du inte får sättningar så kan betongen ta upp ganska mycket. Dvs ytskiktet betong blir helt i våg, men på vissa ställen är den 9 cm, vissa 9,5, och på andra exakt 10.

Det är exempelvis vanligt att man lägger i avloppsrör efteråt när marken redan är packad, och då kan det bli lite ”operfekt” packat kring rören.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel