Fråga från Linda i Ulricehamn

Hejsan,
Jag ska bygga ett hus på landet. Tomten är dels berg och dels skogstomt. De röjer för fullt på tomten just nu.

Jag undrar vilket underlag vi ska ha för att få en bra platta till slut.

Hälsningar Linda

Svar från Micke om underlag för gjutning av platta

halvklart hus

Hej Linda,

Tack för frågan.

Som med all grundläggning av krypgrunder eller platta på mark så ska du börja med är att ta bort all matjord. För att matjorden innehåller vatten och sen när de blir vinter kommer denna att utsättas för risken att frysa och då kan undergrunden drabbas av tjäle.

Det är viktigt att förstå hur ditt berg ser ut för bergets form och placeringen av huset på berget spelar stor roll.
Se artikel om att gjuta platta på berg – olika typer av situationer.

Som undergrund rekommenderar jag makadam eftersom denna packar sig så väl. Den gör det därför den är gjord av sprängsten som får vassa kanter och därför kilar fast undergrunden hårdare ju högre lasten är.

Sedan nämner du inte riktigt hur ditt hus ska stå i förhållande till berget. Om huset står precis intill berget är det jätteviktigt att du ser till att vattnet från berget förs bort på ett bra sätt. Här är dräneringen extra viktig eftersom huset annars kan drabbas av fuktskador. Det gäller även platta på mark. Det man vill är att vattnet (både nederbörd och eventuellt temporärt förhöjt grundvatten) enkelt ska ledas bort från huset. Vattnet når dräneringsrören genom det dränerande lagret som finns intill och under grunden.

Behöver du spränga i berget för att göra plats för huset eller hur tänkte ni göra?

Det är också viktigt att tänka på att inte plantera växter precis intill huset för växterna gör samma sak som jorden, alltså transporterar vattnet till huset. Växterna kan också växa in i sockeln, dräneringsledningarna och fasaden. Sedan när du ska vattna kommer det att komma på huset eftersom växterna står så nära. Därför bör man ha avstånd mellan huset och växterna gärna 3-4dm. Det är också bra att ha någon sort sten, antingen grus eller en sten platta. Då kan inte växterna sprida sig och de kommer då inte förstöra huset med fuktskador.

En säker och välgjord dränering sätter man in dräneringsledningar, isoleringsskivor och makadam. Makadam är en sorts sten som man kan behandla genom att man krossar den först och sedan siktar den. Då kommer den bli mycket användbar som dränering. De blir rester när man behandlar makadamen och de bildas ett material som kallas stenmjöl.

Varma Hälsingar
Micke