Fråga från Jan Ivar

Hej, jag avser att bygga ut ett befintligt garage byggt 1977 på platta på mark 9 x 5 m på bredden till 9 x 7,5 m. Av olika skäl är det inte möjligt att riva den gamla plattan, som säkerligen inte har isolering mot mark utöver sedvanlig dränering. Hur gör jag bäst för att undvika att byggnadsdelarna separerar? Väggarna kommer att utföras i lättbetong och skarven mellan den bef. och nya delen måste hamna i öppningen för en garageport.

Svar från Micke

Hej Jan Ivar ,

Se bara till att ha en rörelsefog så ser jag inga problem med det. Eventuellt ett sockelelement eller liknande så du bryter köldbryggan.
Bygg inte ihop dem således utan bygg en helt ny betongplatta intill. Denna ska ”sväva fritt” som jag brukar säga.
Dvs den ska inte byggas ihop alls med den befintliga plattan. Du vill ju inte ha rörelser mellan plattorna pga olika värmerörelser men också konstruktionsmässigt.

Hoppas du förstår vad jag menar.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel