Fråga från Hanna från Östersund

Hej! Jag tänkte bygga ut mitt fritidshus som idag består av en timmerstomme som till hälften står på en källare med betongväggar och till hälften står direkt på marken (ev krypgrund med stenar, ev bara mark direkt under, lite oklart). Dels så tänkte jag tilläggsisolera hela stugan genom att göra en ytterligare 220 mm regelstomme runtom, och dels tänkte jag göra om den utbyggnad som finns idag – idag är det en liten utbyggnad som utgör vedbod som inte har någon grundläggning alls. Själva timmerstommen är en rektangel med källare under hälften och ”inget” under hälften, och ungefär på mitten av ena långsidan finns en liten utbyggnad med ett eget litet sadeltak. Denna utbyggnad tänkte jag göra om till toalett, vilket innebär att jag måste göra en helt ny grund för denna och här göra två regelstommar, en som ”matchar” tilläggsisoleringsstommen för resten av huset och en som ska utgöra motsvarande timmerstommen (idag består de väggarna av i princip bara panel, eftersom det är en vedbod). Och frågan är ju då hur jag ska göra med detta:
– jag vill helst isolera krypgrunden där det ej är källare, t ex genom att ta upp en lucka och få in lite isolering, EPS kanske… Vad tycker du att jag ska ha utanpå den befintliga sten-krypgrunden, som regelstommen kan stå på?
– Jag vill isolera källaren, då tanken är att jag där ska ha ”maskinrum” med hydroforpump, varmvattenberedare osv. Jag antar att jag måste isolera den med isodrän el dyl, och jag vet inte om regelstommen kan stå direkt på isodrän? Om inte så måste jag fråga samma sak här – vad kan regelstommen stå på?
– ny grund för utbyggnad av toalett, som helst då kan anslutas enkelt till övriga byggnaden…

Har några tankar och alternativ:
– Isodrän utanpå källarväggar, därefter återfylla med drängrus, sen ett varv lecablock runt hela byggnaden, inklusive utbyggnaden, som regelstommen kan stå på. Tänker att jag kan ha XPS i ”krypgrunden” i och kanske reglar eller rentav en betongplatta på den lilla lilla utbyggnaden (om typ 6 kvm).
– Foamglas, alternativt på samma sätt som lecablocken, alternativt som utfyllnad i krypgrund, alternativt utanpå källarväggarna… Men det tar ju ganska mycket last, vilket är bra.

Ja du. Förstår du vad jag menar har du redan tjänat tusen poäng! Mycket tacksam för svar.
Med vänlig hälsning,
Hanna

Svar från Micke

Hej Hanna,

Oj då vilken renovering ni står inför. Det låter lite som att ni försöker göra en totalrenovering och spontant undrar jag över din budget. Att renovera ett hus totalt är ofta lika dyrt om inte dyrare än att bygga nytt. Bara så du vet. Du skriver på flera ställen att du undrar hur du ska stötta upp väggarna. Här behöver du ta in en konstruktör som gör lastnedräkningar och dimensionerar husets grund efter det. Låter dyrt att lappa och laga på detta sätt – har gjort en sådan renovering själv men då var det värt det för huset var mycket charmigt och 1920 tals hus.

Har dock försökt bryta ner din fråga i små frågor och rådgöra dem så gott jag kan, jag är dock inte alls expert på renovering av alla typer av hus. Det är komplext.

Tillbyggnaden:
Detta är nog det enkla. Att bygga till är relativt rakt fram. Det handlar mer om att anlita en konstruktör som hjälper dig att dimensionera laster och utifrån det ta fram en grundplan som tar upp de lasterna.
Läs mer tips

Tilläggsisolera stugan:
Jag kan tyvärr inte detta med att isolera timmerväggar utifrån. Har skapas stora problem inser jag. Du behöver en gjuten klack eller liknande utanför den befintliga grunden som bär isoleringen & din nya timmerstomme eller? Blir väldigt tjocka väggar eller?

Utbyggnad krypgrund:
Ibland är det nästan enklast att riva och bygga nytt. Finns det poäng i att ha kvar en vedbod? Den har heller ingen grund som jag förstår det?
Du funderar dock på att isolera den – här finns en artikel som beskriver hur du kan gjuta igen en befintlig krypgrund.

Isolera källaren:
Fråga belasta isodrän: Isodrän kan man inte belasta på det sättet.

Närbesläktade områden är också
– dränera källare – läs mer här https://www.husgrunder.com/renovera-kallargrund/dranering-av-kallare-husgrund/
Med vänlig hälsning, Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS