Fråga från Jonas från Kristinehamn

Hej.
Från att varit helt ointresserad av bygg process har jag under bygget av mitt hus blivit väldigt intresserad och synd jag inte hade vetskap om din sida förän nu. Otroligt mycket bra info bland alla frågor du besvarat som jag hade haft nytta av under byggtiden.Så hatten av till ett riktigt bra jobb att hjälpa till och sidans utformning.

Nu till min fråga:
Pga när betonggrunden gjordes så gjorde firman av grunden lite fel mått då ett totalmått på grundplan ej stämde (alla andra mått helt rätt men räknades ihop fel tot. Summa), Varav detta blev grunden mindre än den skulle. Eftersom utrymmen i grovkök och badrum blev lidande av detta och redan från början gränsfall till litet så valde byggfirman att flytta ut syll som kompensation. Nu står syll ute 9cm från kantelement inkl. Utvändig panel (exkl knutar).
Jag läser mig till att rekommenderat är att syll står 2/3 på betongen.. vilket det inte gör med tanke på cellplast i kantelement.

Inga stödpkåtar är lagda vilket ja läst mig till är att rekommendera dels för framtida fukt men också för att fördela vikten bättre. Tror syllen är 195 då det är byggt som fritidshus med mindre isolering än husstandard.

Huset är bara 1år så vill vara ute i god tid att försäkra mig allt är ok.

Slutbesiktning är ej gjord utan endast ok via samråd. Detta pga tvist med byggfirman.

Slutbesikning kommer allt bli någongång i april. Dvs 1.5år efter jag bott i huset.

Vad bör jag tänka på gällande utflyttade av syllen och påpeka extra för besiktningsman om detta då jag tyder det att väggarna står förlängt ut.

Kan tillägga att jag fått stora problem med spricker väggar hörn och tak som känns mer än sättningar. Samt pp 2 ställen har gipset spruckit (ej i skarv) så lite orolig att det har med utflytt av syllen att göra

Svar från Micke

Hej Jonas,
Nu utgår jag utifrån ”en skiss” som jag ju kan ha missuppfattat.
Men utifrån denna har jag kollat med vår konstruktör.
Om man har mer än 100 mm upplag som är över grundelementet så ska man klara sig. Du ligger på 105.
Det motsvarar enligt honom 15 KN per meter. Motsvarar 7,5 meter tegelvägg ovanpå. Oklart hur mycket last du har.

Sen stannar jag nog där. Jag vill inte ge mig in i legala dispyter. Får inte betalt för den risk ansvarsmässigt och det jobb det medför är inte så kul.

Beklagar. Säg till om jag ska swisha tillbaka. Har swish garanti för mina besökare. Är man inte nöjd så swishar jag alltid tillbaka.
Hoppas allt löser sig för dig!

Med vänliga hälsningar,
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel