Fråga från Sylvia från Markaryd

Fortsättning från denna fråga.

Vilka är utmaningarna med att bygga husgrunder?

Svar från Micke

Hej Sylvia,

Utmaningarna med husgrunder är många, men samtidigt enklare än att bygga andra konstruktioner där kunden (ofta en privatperson) är mer petig. Så det som är positivt är att det, rätt utfört ofta inte skapar lika mycket kundklagomål som andra byggprojekt. Utmaningarna med att bygga en husgrund, så här på rak arm är

  • Grunden bygger man sedan huset på. Det gör att man inte vill få problem med sättningar eller andra fel eftersom det kan bli mycket dyrbart.
  • Gräva ner till rätt grundläggningsnivå. När man ska schakta och gräva så behöver man få bort all mark som kan binda fukt och som INTE har bra bärighet. Denna mark ska sedan ersättas med så kallat dränerande material. Eftersom det är svårt att veta hur mycket dålig mark det är innan man börjar gräva så kan det här bli konflikt mellan byggaren och
  • Kommuner. Idag är kommuner mer kinkiga än någonsin inför ansökan om bygglov. Speciellt om man ska bygga större hus. Till viss del har det blivit bygglovsfria byggnader i form av friggebodar och attefallshus. Men om man ska bygga normala hus så har kommunen börjat ställa krav på grundritningar, konstruktionsritningar mm. Det gör ju att man måste investera i denna typ av ritningar INNAN man lämnar in bygglovet. Det blir lite moment 22.
  • Vinter. Jag får många frågor om att gjuta betong i kallt klimat. Kort och gott. Jag hade inte gjort det. Vänta på bättre väder är mitt tips. Men det finns tillsatser till betong som gör det möjligt att gjuta i kallare klimat. Man kan också ha eluppvärmda betongtäckmattor som täcker över betongen som därmed gör att den brinner ordentligt. Normalt ska man ju vattna betongen de första dagarna. I minusgrader kan det ställa till problem.
  • Byggboomen. Just nu, i början av 2017, är det extrem brist på byggare. Det har gjort att många projekt antingen kommer bli försenade, göras med otillräcklig kompetens (framförallt på privatsidan) eller inte bli av alls. Dessutom har byggboomen gjort att materialpriserna går upp vilket fördyrar byggandet.
  • Mark. Den bästa marken i många detaljplanerade områden är redan bebyggda. Därmed blir det mer sprängning där det ska byggas på berg och pålade grunder och kompensationsgrundläggning där marken har dålig bärighet.

Det var några av de saker jag spontant kommer att tänka på.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel