Fråga från Ronny från Adelsö

Ska bygga en grund till ett modulhus.
Ser begreppet grundmur lite här och var – vad innebär det?

Svar från Micke

Hej Ronny,

De flesta huskonstruktioner leder till att de allra största lasterna i ett hus tas upp av ytterdelen av grunden. Oavsett vilken grundtyp man väljer. Därför vill man ha en mur (grundmur) som tar upp dessa laster. För en betongplatta gjuts en tjockare betongbalk, kallad kantbalken (även vot) som tar upp de största lasterna från huset. En krypgrund har ”bara” ytterbalkarna som bärande del, om man inte valt att också använda sk bärlinor inne i huset.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel