Vad kostar en positiv grund

Fråga från Ulf från Helsingborg

Ja vet inte vad jag kan skriva mer än det som står ovan.
det skall vara isf. basaret på 400mm högt som ett normalt kantelement. Kund vill att huset skall se gammalt ut och förr byggde dom så att husliv stod ca 50mm innanför med en 30gr lutning för vattenavrinning.

Svar från Micke

Hej Ulf ,

En positiv grund är att du har en grund som går utanför fasaden. Precis som du säger är det vanligt på gamla hus. Det normala är annars att fasadyttermåttet är det som ligger utanför grunden.
Det är ett arbete som normalt sker på platsen med någon typ av sockelelement eller att du använder cellplast som du skär till på platsen men där man kan använda normal grundläggning (platta på mark, krypgrund eller hybridgrunden). Sedan får du putsa cellplasten med glasfibernät och fiberputs. Det är dock viktigt att du tätar ordentligt i ovankant mellan det nya sockelelementet och husgrunden.
Du kan också få anpassa din lösning utifrån vilken fasad huset har. T.ex. kan du behöva montera upp papp mot fasaden bakom eller någon form av plåt som skyddar.

Det som kan hända, speciellt om man har limmade kantelement, är frostsprängning men också fukt in mot grunden och hamnar nära syllen (kapillärt). Det vill man undvika.

Prata med dessa – de kan mycket om grunder och kan säkert tillhandahålla en lösning som bygger på deras grundsystem i botten.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel