Fråga från anonym från Stockholm

Min entreprenör rekommenderar mig att lägga i extra material för att det ska blir rätt ”uppackning” av grunden.

Vad menas?

Svar från Micke

Hej ,

Termerna kring detta går isär lite men som jag uppfattat det så är uppackning när du har en mark under grunden där du behöver schakta bort mer material än bara till det schaktdjup som grunden kräver. Dvs för en betongplatta är ett normalt schaktdjup mellan 500 – 600 mm (beroende på mängd isolering etc). Om då marken behöver schaktas till 800 mm pga dålig mark så blir uppackningen 200 mm.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS