Fråga från Karin från Örebro

Hej.
Tack för en bra och lärorik sida.
Vi ska strax börja bygga pool. Väljer mellan Tjälldéns poolstomme och en stålstomme (från Ellips eller Poolkungen). Det vi funderar på är hur känslig Tjälldéns stomme är för sättningar i marken. Vi har en järnväg där det passerar många godståg ca 100 m från huset så givetvis bör det också märkas i marken. Vi har i och för sig ett hus från 1927 med källare, men blir i alla fall lite fundersam vad gäller byggnation av poolstommen…
Tack på förhand för ditt svar!

Svar från Micke

Hej Karin,

Känner inte till så mycket om stålpoolen mer än att jag vet att den existerar. Viktigt att jag inte pratar illa om den, inte minst eftersom jag inte kan den 😊- men också eftersom jag väldigt tydligt promotar Tjälldens poolsystem.

Så mitt svar blir mer generellt utan att jämföra mot andra system.

Det som som enligt mig avgör om en pool är sättningskänslig är en kombination av följande parametrar.

  • markarbetet
  • markens beskaffenhet
  • betongplatta eller ej

Markarbetet
Du behöver få bort tjälfarlig jord ner till tjälfritt djup. Då kan man vara säker på att markarbetet är korrekt innan man lägger dit det dränerande materialet.
Det dränerande materialet är ofta 10-20 cm makadam. Denna ska packas noga så det kommer i våg.

Betongplatta eller ej
Om markarbetet, eller markens beskaffenhet av någon anledning inte är bra nog, då kan man få en sättning i marken. En mindre sättning klarar då en betongplatta av. Detta då en betongplatta, och inte minst armeringen i plattan, jämnar ut lasterna.

Ifall nu ändå betongplattan sätter sig så kan du med en betongplatta använda t.ex. en geopolymer förstärkning enklare om du har en platta som du då få ”tag i poolgrunden” som då kan kan lyftas. Om man inte har en platta måste marken blottläggas och poolen byggas om antar jag.

Vikten från plattan ska förvisso läggas till vattnets laster på marken. Men allt annat lika så adderar plattan mer stabilitet än vad plattans vikt skadar.

Markens beskaffenhet
Marken tål en viss last. Det gäller oavsett vilken pool du väljer. Är marken riktigt dålig kan den behöva pålas. Det är dyrt.

Parametrar som är lika för alla pooler
Följande parametrar är ju samma oavsett pool och del av ekvationen när en pools sättningsbenägenhet ska bedömas.

  • lasterna från vattnet
  • markens beskaffenhet

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel