Fråga från Ingvar från Kalmar

Hej,
Jag bor i ett äldre hus byggt 1920. Har alltid haft fukt i matkällaren vid nederbörd. Detta har dock försvunnit snabbt vid torr väderlek. Har noterat att vattnet tränger in från golv och vägg.

Problemet har dock ökat på senare tid. Även vid måttlig nederbörd (8-10 mm)kan jag få upp till 5 cm vattendjup i källaren. För en tid sedan då vi fick c:a 70 mm regn under ett par dygn hade jag c:a 15 cm vattendjup på källargolvet. Jag har en gammal dränering runt huset, men leder inte ned regnvattnet i densamma utan leder bort vattnet i hängrännor från huset.
Har skaffat en dränkbar pump, men detta får ju bara ses som en tillfällig lösning.

Jag är inte ansluten till kommunal dagvattenledning. Måste på något vis åtgärda detta, har du någon tanke om vad problemet kan vara, eller har du förslag på någon lokal entreprenör i Kalmartrakten att kontakta?

Svar från Micke

Hej Ingvar,

Stuprören leder bort viss del av dagvattnet.
Det problem du beskriver låter som ett tydligt dräneringsfel där markens dagvatten inte leds inte bort. Dvs den del som inte går via stuprören.

Antingen ligger dräneringen för grunt eller så är dräneringen igensatt.
Jag rekommenderar dig att dränera om som det låter.

Jag sätter dig i kontakt med en entreprenör i trakterna.

Vänliga Hälsningar
Micke