Fråga från Johanna från Östersund

Hej! Vi har aldrig haft problem med vatten i källaren förräns nu, aldrig vid snösmältning eller kraftigt regn. Huset är dränerat. I år har vi haft extremt mycket snö som nu har smält snabbt på kort tid. Detta har medfört att det kommer in vatten ur vissa rum i källaren, vid golvet. Det är inte mycket vatten, men golvet blir blött. Vi har satt in en avfuktare och värmare för att torka upp. Vad kan man göra mot detta så det inte händer igen? Beror det på grundvattnet kan vara högre?

Svar från Micke

Hej Johanna,

Det är troligen en kombination av otillräckligt dagvattensystem, otillräcklig dränering (för situationen) och ev. högt grundvatten.

Dessa delar kan hänga ihop.

När marken är mättad rinner vattnet mer utmed backen och möter då källargrunden mer än när man har en bättre upptagning/filtrering i marken. Då klarar inte dräneringen dessa mängder. För att komma åt detta specifika problem behöver man en kombination av åtgärder såsom stenkistor, dränerings/dagvatten brunnar, ev. dagvatten/dräneringspumpar samt utreda hur dagvattnet ”flyter” in mot huset och försöka avleda detta vid kraftigt regn/tö osv.

För göra detta behöver man ta in en lokal entreprenör som undersöker saken närmre. Inget enkelt svar jag kan ge på rak arm.

Har dessvärre dåligt med kontakter i ditt område.

Ledsen om jag inte kunde ge bättre råd.

mvh
Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS