Fråga från Anonym

Hej Micke,
Vi har nyligen byggt till vårt hus och dränerade då runt hela, både nya och gamla delen. Runt den nya delen monterade jag isodränet själv pga att byggplanen ändrade sig från krypgrund till källare under byggets gång, och markservice företaget lade dessvärre på 100% på priset jämfört med priset ut till kund i butik för materialet då jag ville montera det själv för att hålla kostnaderna nere. Jag köpte då i stället materialet via huvudentreprenören och monterade isodränet till 100% enligt isodräns anvisningar, vilket jag har dokumenterat med mängder av bilder. När tillbyggnaden nu precis står klar så har vi fått in vatten i källaren. Jag får ösa ut runt 30-60 liter från golvet vid regn, beroende på hur mycket det regnar så klart. Jag upptäckte vi första vattenintrånget att markytan, som är i extremt tät lera, runt hela tillbyggnaden hade blivit som en vallgrav med sluttning ner mot grunden. Det hade varit en sådan flod med regnvatten att det hade dragit med sig både lermassor och fiberduk ner i springan som hade bildats mellan lermassorna och grunden. Jag kontaktade huvudentreprenören (som bara har en del småfix kvar i vårt hus och precis har påbörjat arbete hos annan kund) och bad att grävföretaget skulle komma och dra rätt massorna för att leda bort vattnet från byggnaden, vilket de efter många om och men gjorde. Men grävaren (underentreprenör) menade då på att det inte ingick i offerten att göra finjusteringar och ville fakturera mig för detta. Jag svarade då att jag är säker på att det ingår i offerten att byggnaden ska vara tät från vatten vilket den inte kan vara om lermassorna lutar brant in mot byggnaden så det blir en vallgrav runt huset som är helt nytt inte ens helt färdigställt.
Innan grävaren drog rätt lermassorna fixade jag till med mer fiberduk och tätade alla potentiella springor runt övre listen med mer fogmassa. Men det tränger fortfarande in vatten när det regnar. Nu spekulerar byggarna med att det kan bero på att jag har gjort fel med tätningen i samband med isodränet och att jag ska vara med och dela kostnaderna för eventuell grävning och vidare undersökning. Jag kan med min ringa erfarenhet inte säga att det inte beror på tätningen runt isodränet men jag är som sagt 100% säker på att jag har följt isodräns anvisningar. (Jag är en extrem petimeter när jag ska utföra något och hade beskrivningen med mig ute i gropen för att vara 100 säker på att inte glömma något moment)
Jag tänker att dräneringen borde ju leda bort det mesta vattnet som kommer ner och att det inte ska tränga sig igenom isodränet plus tätningen och sedan in i källaren.
Jag tänker också att om marken med lermassorna ligger med lutning bort från fastigheten, och att både nya dagvattenledningar samt dräneringen är rätt utförd så borde det inte kunna tränga in sådana mängder vatten i källaren oavsett om det skulle vara gjort något misstag med tätningen i samband med isodränet. Samtidigt funderar jag på om den felaktiga lutningen med lermassorna, 1,5 meters slänt/dike in/ner mot grunden kan ge ett sådant vattentryck mot grunden att vattnet helt enkelt pressas in igenom isodränet och in i grunden och ut i källaren innan vattent hinner ner i dräneringen..?
Till saken hör också att vi har slangar från bergvärmen som går in i golvnivå i nya källaren. Det är murat och putsat och slammat runt dem men vet inte hur mycket det kan påverka, eller om det är helt tätt runt dem..?
Mina funderingar och frågor är.. kan det vara möjligt att det tränger in så mycket vatten i källaren på grund av någon, ikke trolig, miss i tätskiktet tillsammans med isodränet?
Kan det tränga in sådana mängder via genomgången till bergvärmeslangarna?
Kan det bero på att jag har gjort någon miss med tätningen med plast runt slangarna till bergvärmen? (De är som sagt inmurade)
Eller kan det bero på bakfall i dräneringen alternativt läckage i dagvattenledning?
Eller kan det bero på att lermassorna som har sluttat ner mot grunden i flera månader med mängder av regnvatten och att de lermassorna som blev pålagda för en vecka sedan inte har hunnit bli tät ännu?
Jag förstår att ni inte kan komma med ett klart svar men med tanke på era erfarenheter så kan era åsikter, synpunkter och eventuella teorier vara extremt värdefulla för vår vidare forskning i problematiken.
Vad eller vilka är de mest troliga orsaker i vår problematik enligt era erfarenheter och utifrån mina beskrivningar?
Och till sist, tycker ni att jag bör jag vara med och bära kostnaderna för ny uppgrävning?
Med vänliga hälsningar

Svar från Micke

Hej,

Beklagar dina problem. Detta är jättesvårt.
Det beror på.

Ett vanligt problem som ger dessa symptom är att man har ogynnsamma förhållanden (se lista nedan). I vissa fall kan inte entreprenören hållas ansvarig är min mening, i andra fall är det dåligt utfört. Så mycket svårt att rådgöra hur du går vidare med dränering.

Lista med ogynnsamma förhållanden som jag stött på är

  • Hus man bygger i sutteräng. Då får man ibland ett ”fall mot huset” som gör att man måste vara extra noga med den väggen som vätter upp mot slänten. Speciellt om man har dag i berget som inte kan ta upp så mycket av nederbörden
  • högt grundvatten

Med vänlig hälsning

Micke
PS: Här är villkoren kring ansvar och liknande för mina tips, frågor och svar på husgrunder.com och läs mer om hur jag jobbar med denna hemsidan här.
:DS

Fick du hjälp av denna artikel