Fråga från Gunnel från Stockholm

Hej på dig,
Ska bygga om mitt hus och huset jag vill leda bort dagvattnet till en stenkista. Vilken storlek på rören tycker du vi ska ha för vårt dagvattenrör

Svar från Micke

Hej Gunnel,

När man bygger bygger ett hus eller bygger till så behöver byggprojektet hantera dagvattensystemet i någon form. Dvs vattnet som samlas upp från taket på den nya byggnadenleder ner vattnet i stuprören och då gäller det att det vattnet kan tas omhand. De dagvattenrör som finns ska ju då forsla bort vattnet från huset till ett ställe där det tas omhand.

Dimensionen på rören

Dimensionen på dem här rören ska vara 110 mm eller 160 mm i diameter

Stenkista ett bra alternativ för LOD – lokalt omhändertagande av dagvatten

En stenkista är ett bra alternativ för att ta hand om dagvatten lokalt (s.k LOD). På ett hus så kommer det ju fantastiskt stora regnmängder sätt till ytan om det regnar mycket. Har du varit med om ett skyfall och bor i hus så vet du att fullständigt stormar vatten genom stuprören. Det gör ju att man behöver relativt väl dimensionerade stenkistor om man inte ska föra bort dagvatten via det kommunala dagvattensystem. Så här kan man då ha dagvattenrör som då tar vattnet från huset och för bort det till stenkistan. Dimensionen på dem här rören ska vara 110 mm.

Vänliga Hälsningar
Micke

Fick du hjälp av denna artikel