Fråga från Michael från Göteborg

Hej,

Här kommer en svår fråga. Du skall gräva för dränering runt ett hus och behöver veta vilket djup du skall ha vid uppsamlingsbrunnen, där du vill börja grävningen.

Sträckan till halva huset är 20 meter, där kommer du ha din högsta punkt, och lutningen på dräneringsrören skall vara 5‰.

Dräneringsrören är 110 mm i diameter och hela röret skall ligga under plattans underkant, hela vägen.

Hur långt under plattans underkant skall du vara vid startpunkten för att klara detta?

Svar från Micke

Hej Michael,
Tack för frågan – kändes lite som en rebus :).

När man dränerar en betongplatta på mark så vill man att vattengången vid dräneringsledningen alltid ska ligga en bit från underkanten av betongplattan och en bit ut från betongplattans kantelement sett. Eftersom hela
dräneringsledningen skall ligga under denna nivå så bör du planera så att du har högsta punkten i ett hörn på motsatt sida av huset sett till dräneringsbrunnen. Du skall precis som du nämner ha ett fall på 5mm per meter.

Om vi tar ett exempel på en vanlig grund som har cirka 40 meter runt huset. Sedan drar vi dräneringsledningen åt båda håll från hörnet som är längst från dräneringsbrunnen. Därmed får du en dräneringsledning om cirka 20 meter åt varsitt håll från hörnet sett. Detta leder till ett fall mot lägsta punkten om 10 cm. Utifrån denna punkt av din dränering så skall du sedan också ha ett fall till brunnen med samma lutning (dvs 5 mm per meter).

Det är ju inte alltid som man har valet att lägga en dräneringsbrunn i ett hörn, så det kan bli lite pill att få till fallen helt rätt. Grundläggning, där dräneringen är en viktig del, handlar mycket om att få till alla mått.

Vänliga Hälsningar
Micke